İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü’nden 2010’da mezun oldu. Şu an Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nde doktora adayıdır. Yüksek lisansını aynı bölümde ve üniversitede “Kent Mekânında Ortak Alan Mücadelesi: Haydarpaşa Garı Örneği” adlı teziyle 2019’da tamamladı. 2012-2013 yıllarında Erasmus Öğrenci Değişim Programı’yla Paris’teki Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’de okudu. 2017-2018’de Nişantaşı Üniversitesi'nde “Kentleşme, Kentsel Sorunlar ve Sosyal Hizmet” dersini verdi.

Kent sosyolojisi, toplumsal hareketler ve feminist politik ekoloji alanlarına ilgi duymakta ve çalışmalarını bu yönde geliştirmeye çalışmaktadır. Spesifik olarak kent hakkı, mekân, müşterekler, alternatif direniş biçimleri, bellek, kent bostanları, kooperatifçilik, bitki çalışmaları ve feminist metodoloji gibi konular içinde heyecan duyar. Devam etmekte olan doktora tezinde insanlar, çay bitkisi ve kooperatif arasındaki ilişkilerin, pratiklerin ve yaşam biçimlerinin dönüşümünü müşterekler ve feminist politik ekoloji üzerinden Artvin, Hopa’da incelemektedir.

Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği (BEKS)’nin kurucu üyesi ve araştırmacıları arasında yer almaktadır. BEKS’in "Akademinin Beklenti Ufku: MSGSÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Sanatçı Yaşamına Hazırlık Süreci ve Gelecek Beklentileri" adlı çalışmasında araştırmacılar arasındadır. Dergi, gazete ve kitap editörlüğü alanlarında deneyimleri bulunmaktadır. Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları'nın yayımladığı Haydarpaşa Kitabı: Kent, Mekân, Mücadele (2021) kitabının editörlüğünü yapmıştır.

Edit