çalışmalar

ø kitap

“Yaşayan Haydarpaşa”, Haydarpaşa Dayanışması, BTS, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2022.

Haydarpaşa Kitabı: Kent, Mekân ve Mücadele”, Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları, 2021.

ø makale

“Editörün Sunuşu”, Haydarpaşa Kitabı: Kent, Mekân ve Mücadele, ed. Ayça Yüksel, Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları, 2021.

“Neoliberal Çitlemelere Karşı Mücadelenin Haydarpaşa Momenti”, Haydarpaşa Kitabı: Kent, Mekân, Mücadele, ed. Ayça Yüksel, Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları, 2021.

“Son tren eylemi,” Haydarpaşa Dayanışması, 18 Haziran 2013, fotoğraf Hazım Engin.

“Enkazda Hayatta Kalmak Adına Geri Gelen Metis: Bostan”, Yaşamı Örgütleyen Deneyimler: Kadınlar Dayanışma Ekonomilerini ve Kooperatifleri Tartışıyor, ed. Özlem Saadet Işıl ve Selma Değirmenci, Notabene Yayınları, 2020.

Jacques Pervititch, Kadıköy Rıhtım Talimhane Sigorta Planı, Pafta 12, Fransız Anadolu Araştırmaları (IFEA) Koleksiyonu, 1938. (Halitağa Caddesi’nin sağında ve solunda bostan ve bahçeler bulunmaktadır.)

“Mücadelenin Mekânı Olarak Haydarpaşa”, Birikim Dergisi, Aralık 2019, Sayı 368.

400. Haydarpaşa Pazar Nöbeti, 15 Eylül 2019.

ø yazı

Şehrin Kurumsuzlaşması ve Söğütlüçeşme, El Yazmaları, Ağustos 2022.

Şehrin Derdi, Tasası ve İsyanı, 5 Harfliler, Aralık 2021.

Haydarpaşa’da Trenlerin Yokluğunda 10 Yıl, El Yazmaları, Şubat 2022.

İstanbul’daki Kentsel Mücadelenin Düşündürdükleri: İnat, Direniş ve Kent Hakkı, El Yazmaları, Kasım 2021.

14 Yıllık Haydarpaşa Mücadelesi 400 Haftadır Nöbette, Gazete Duvar, 14 Eylül 2019.

“İşgal Evleri ve Yeldeğirmeni Deneyimi”, Mesele Dergisi, Mart 2014, Sayı 87.

Yeldeğirmeni Don Kişot İşgal Evi, Michael Hardt’ın Ziyareti, 2014.

ø tez

Kent Mekânında Ortak Alan Mücadelesi: Haydarpaşa Garı Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, Sosyoloji Bölümü), 2019.

ø röportaj

“Herkese” Ait Bir Mekân: Haydarpaşa, Gazete Kadıköy, Röp. Erhan Demirtaş, 13 Aralık 2019.

Enkazın Altında Filizlenen Yaşam, Gazete Kadıköy, Röp. Erhan Demirtaş, 10 Aralık 2020.